Program Czyste Powietrze

Celem programu jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Pomoże to chronić nasze środowisko, a także domowy budżet, dzięki uzyskanym oszczędnościom.

Program skierowany jest do osób posiadających już dom lub dopiero zgodę na budowę budynku jednorodzinnego.

Jego realizacja przewidziana jest na lata 2018 – 2029.

Priorytetem w ramach tego programu jest wymiana starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacja domów jednorodzinnych w celu efektywnego zarządzania energią.