Porozmawiajmy o powietrzu

Tym razem to my się szkoliliśmy, a dokładniej mówiąc, braliśmy udział w warsztatach 'Porozmawiajmy o powietrzu’ zorganizowanych 4 marca w Krakowskim Parku Technologicznym.

Warsztaty przeznaczone były dla wszystkich, którym temat smogu nie jest obojętny. Ich celem było wspólne przeanalizowanie problemów wpływających na złą jakość powietrza w Małopolsce i przedstawienie propozycji rozwiązań, które należałoby wprowadzić, aby poprawić sytuację.

Swoje pomysły można było przedyskutować z przedstawicielami administracji, biznesu, nauki i sektora pozarządowego oraz z innymi mieszkańcami. Rekomendacje, będące rezultatem warsztatów, zostaną wykorzystane podczas prac nad aktualizacją Programu Ochrony Powietrza dla Małopolski.

Było to pierwsze spotkanie z cyklu warsztatów zaplanowanych na ten rok.
Zainspirowani i jeszcze bardziej zmotywowani do dalszych działań, już się nie możemy doczekać kolejnego etapu 🙂