Konkurs plastyczny – Jak dbamy o to, czym oddychamy?

Głównym celem konkursu jest promowanie i upowszechnienie wśród dzieci aktywnej postawy w walce o czyste powietrze. Zwrócenie uwagi na to, że każdy z nas ma wpływ na jakość powietrza, którym oddychamy.

Cele szczegółowe:
– promowanie proaktywnej postawy w walce o jakość powietrza;
– ukazanie strat jakie niesie zanieczyszczone powietrze;
– uwrażliwienie na temat biernej postawy wobec zanieczyszczeń.
Tematyka prac powinna promować dbanie o jakość powietrza, którym oddychamy.

Uczestnicy konkursu: dzieci od 1 do 4 klasy, mieszkające w województwie Małopolskim.

Zadania dla uczestników konkursu:
Do konkursu należy zgłaszać tematyczne prace wykonane:
– w technikach: dowolne, ale nie komputerowa
– format: A-3, A-4
– materiał: papier, karton (mogą być kolorowe)

Sposób przekazania prac:
Gotową pracę plastyczną należy sfotografować/zeskanować oraz przesłać na adres mailowy dudka@domenergia.pl
wraz z dopiskiem:

Imię i nazwisko uczestnika,
Wiek uczestnika, klasa
Nazwa placówki/szkoły wraz z adresem
Numer telefonu, imię i nazwisko opiekuna/rodzica
Do przesłanej pracy należy dołączyć zgodę rodzica/opiekuna na udział w konkursie


Do przesłanej pracy należy dołączyć zgodę rodzica/opiekuna na udział w konkursie .Przesłane prace udostępnimy na fanpage Fundacji DomEnergia, gdzie odbędzie się głosowanie na poszczególne prace.


Czas trwania konkursu:
Na zgłoszenia czekamy do 11 czerwca 2021 roku.
Start głosowania ruszy 14 czerwca – wtedy też udostępnione zostaną wszystkie nadesłane prace na Facebooku Fundacji.

Głosowanie potrwa do 24 czerwca (włącznie).

Wygrywają trzy prace z największą liczbą głosów.
Zgodne z tematyką konkursu. Wyłonienie zwycięzców konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w miesiącu czerwiec 2021r.

Kryteria oceny:
Prace oceniane będą pod względem:
– ilości zdobytych głosów na fanpage DomEnergia
– zgodności z tematem tj. szkodliwości smogu, spalania śmieci, wypalania traw,
biernej postawy wobec powstałych zanieczyszczeń
– pracy własnej dziecka,
– komunikatywności dla odbiorcy,
– zainteresowania przekazem rówieśników.

Zasady nagradzania:
Rozstrzygnięcie głosowania oraz wyłonienie zwycięzców i ich prac finałowych.
Sprawdzenie zgodności z tematem konkursu.

DO WYGRANIA!

5x bilet na rejs do Tyńca lub 5x bilet na rejs 1h po Wiśle od Krakowska Żegluga Pasażerska i Krakowska Grupa Amnis

Książki edukacyjne od Wydawnictwa Skrzat

Maskotki i gadżety od Levada , Multiprojekt , Fatek


oraz wyróżnienia – liczba wyróżnień wg uznania Komisji Konkursowej.


Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie Fundacji DomEnergia. Informacja nt. terminu i miejsca rozdania nagród zostanie przekazana telefonicznie do rodzica/opiekuna dziecka.


Informacja
Załącznik Nr 1 – F/IT/PT/PZ/01/02/02
„Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło 18 lat,
na udział w konkursie”.