Prosimy o uzupełnienie formularza, aby wstępnie uzyskać informację o możliwości uzyskania dotacji

  Wybierz rodzaj budynku, którego dotacja:

  Niestety, nie ma możliwości uzyskania dotacji z programu Czyste Powietrze, program swoim zakresem obejmuje budynki jednorodzinne z maksymalnie dwoma lokalami mieszkalnymi.
  Czy posiadasz zgodę wszystkich współwłaścicieli (zawartych w księdze wieczystej) na przeprowadzenie prac dotowanych z Programu Czyste Powietrze?
  Niestety, nie ma możliwości uzyskania dotacji z programu Czyste Powietrze z powodu braku zgód współwłaścicieli.
  Czy roczny dochód właściciela budynku za rok ubiegły jest mniejszy czy większy niż 100 000 złotych?
  Niestety, nie ma możliwości uzyskania dotacji z programu Czyste Powietrze z powodu wysokiego dochodu.
  Co stanowi źródło ciepła w omawianym budynku?

  Na jaki cel ma być przeznaczona dotacja?
  Niestety, nie ma możliwości uzyskania dotacji z programu Czyste Powietrze na ten cel, ponieważ konieczna jest wymiana starego źródła ciepła budynku. Czy w takim przypadku będzie możliwa wymiana źródła ciepła?
  W takim razie zapraszamy do dalszego kontaktu z nami, gdyż dotacja jest możliwa do uzyskania! Pokierujemy co należy zrobić, aby ją otrzymać oraz poinformujemy o jej wysokości.

  Dziękujemy za skorzystanie z naszego formularza.
  Wybrane źródło ciepła uznawane jest jako ekologiczne i nie można uzyskać dotacji na jego wymianę.
  Budynek musi spełniać odpowiednie założenia oraz normy budowlane. Więcej na ten temat znajduje się na tej stronie internetowej: DOBÓR OCIEPLENIA
  Okna oraz drzwi muszą spełniać standardy WT2021. Oczywiście sam budynek musi spełniać również odpowiednie kryteria. Więcej na ten temat znajduje się na tej stronie internetowej: WYMAGANIA TECHNICZNE